വ്യാജ വാർത്തകളിൽ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക കേരള പോലീസ് .ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്ന് ക്രിമിനലുകൾ യാചകവേഷത്തിൽ കേരളത്തിലെത്തുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് വ്യാജമാണ്. ഒരിടവേള കൂടുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്ന പോലെ  ഒരു സന്ദേശം കേരളപോലീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. 
2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ  കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ ഈ വിവരം  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക.
Previous Post Next Post

RECENT NEWS