'എന്തൊരു ശല്യം!'; ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകളൊഴിവാക്കാം, ആരുമറിയാതെ..നമ്മുടെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇടപെടാനുമുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ? മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താതെ തമ്മിൽ കുറച്ച് അകലം പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും? 

അവരുടെ പോസ്‌റ്റുകളോ സ്റ്റോറികളോ റീലുകളോ കണ്ട് നിങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിരന്തരമായ അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. 'കണക്ട‍ഡ്' ആയി ഇരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ചിലപ്പോൾ അൽപ്പം അകന്നു  നിൽക്കലും. എങ്ങനെ അതു സാധ്യമാകുമെന്നു നോക്കാം. 
Unfollow: നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വ്യക്തിയെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് പിന്തുടരാതിരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഫീഡിൽ നിന്ന് അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

Mute: മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിന്റെ പോസ്റ്റുകളും സ്റ്റോറികളും പിന്തുടരാതെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്  "മ്യൂട്ട്" ഫീച്ചർ. പോസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ ഫീഡിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് തടയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരുമായി തുടർന്നും ബന്ധം നിലനിർത്താനാകും

നിയന്ത്രിക്കുക(Restrict): നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ' Restrict' ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 


തടയുക(Block): ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരാളെ തടയുക എന്നതിനർത്ഥം അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലോ പോസ്റ്റുകളോ സ്റ്റോറികളോ ഇനി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. കൂടാതെ, അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കാനാകില്ല, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിലുള്ള   ബന്ധങ്ങ ൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും സമ്പർക്കം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ : നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ആർക്കൊക്കെ കാണാമെന്നും നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാമെന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും ക്രമീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്വകാര്യമാക്കുന്നതിലൂടെ, ആർക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരാമെന്നും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

how to unfollow someone on instagram
Previous Post Next Post

RECENT NEWS