യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; വളവുകളിൽ വേഗതകുറച്ച് മാത്രം വണ്ടിയോടിക്കുകയാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; വളവുകളിൽ വേഗതകുറച്ച് മാത്രം വണ്ടിയോടിക്കുക, അപകട സ്ഥലം: ഓടത്തെരുവ്, മുക്കം

Read alsoപനമരത്തെത്തിയ ഒരു കാർ രാവിലെ പിക്കപ്പിൽ ഇടിച്ചു, രാത്രി ട്രാൻസ്ഫോർമർ അടക്കം ആറ് പോസ്റ്റുകൾ ഇടിച്ചിട്ടു!

Previous Post Next Post

RECENT NEWS